POSTCODE BELGIň

 
Deze site helpt u bij alle postverzendingen 


Via het onderstaande invulformulier kan u snel een postcode opzoeken. Tik de naam in van een gemeente:

   

Meer uitleg over deze website 
Postcodes zijn heel belangrijk. Bij alle postverzendingen wordt in de eerste plaats gekeken naar de postcode die vermeld staat op de brief. Slechts in tweede instantie wordt ook de naam van de gemeente in overweging genomen. Het is dus essentieel dat de postcode die u vermeldt wel degelijk juist en correct is. Anders loopt u het risico dat uw verzending de bestemming niet bereikt of dat uw verzending terug zal keren naar de verzendadres (op voorwaarde dat u dit tegenadres hebt vermeld op de brief). Wanneer er geen terugzendadres vermeld is op de brief, kan de post uw brief zelfs openen om te kijken of er daar een adres te vinden is. Voor persoonlijke of gevoelige informatie is dit natuurlijk niet aangewezen, aangezien het briefgeheim op die manier wordt geschonden. Nog eens is duidelijk welk een primordiale rol is weggelegd voor correcte postcodes in al uw briefverkeer. Het is ook niet elegant als de ontvanger van uw brief een verkeerde postcode op de brief aantreft. Zulke zaken dient u zoveel mogelijk te vermijden. Zeker bij brieven waar uw lot van afhangt zoals bijvoorbeeld sollicitatiebrieven. Deze laatste moeten tot in de puntjes verzorgd zijn om een goede indruk te maken. Daarbij hoort uiteraard ook een juiste postcode van de gemeente of stad waar het betrokken bedrijf zich bevindt. Wat er ook van zij, deze website is een hulpmiddel om deze informatie op een snelle manier op te zoeken. Vul het bovenstaande formulier in en binnen de kortste keren, krijgt de informatie die u zocht. Indien u echter een bepaalde gemeente alfabetisch wilt opzoeken, kan dit via de volgende onderverdelingen: Vlaanderen, WalloniŽ
To The Point bvba, Parkstraat 41, 9700 Oudenaarde, BelgiŽ, BE 0893.073.357, Contacteer ons
Privacy beleid